Fylkesmannen oppfordrer grunneiere om å se over gjerder langs vegen og sikre at de er satt opp i tråd med regelverket. 

Dette sier Statens vegvesen om saken