Nordreisa er kommet godt i gang med kommunikasjon i digitale kanaler. Det sparer oss for tid og penger – samtidig som det gjør hverdagen enklere for våre innbyggere.

Kommunikasjon med det offentlige skal nå bli enklere og tryggere, og nå vil all post fra Nordreisa kommune komme via nett i stedet for i postkassa di. Regjeringen har bestemt at både statlige, kommunale og andre offentlige virksomheter skal legge til rette for at du skal kunne få din post digitalt.

Nordreisa kommune startet innføringen av denne ordningen i november 2016.  Dette er en ordning som vil gjøre det enklere for deg å ha oversikt over all dialog du har med det offentlige, siden alt lagres digitalt i din egen postboks.

For hvert brev du leser digitalt fra kommunen,  har du bidratt til en besparelse av papir, print, konvoluttering og porto på ca 12 kroner - i tillegg har du bidratt til ressursbesparelser

 

Fordeler

Digital postkasse gir miljøgevinster ved å kutte papir, det gir besparelser i kommunen og sist men ikke minst gir det bedre og raskere service til deg som innbygger og til det lokale næringslivet. 

Kostnader 

~ 80% kostnadsreduksjon i forhold til fysiske utsendelser

 • Bortfall av kostnader til papir, print, konvoluttering, etc.
 • Betydelig reduksjon i portokostnader
 • Reduserte kostnader ifm. retur
 • Hurtig og sikker dialogmulighet mellom kommune og innbygger
 • Automatisering
 • Forenkling av arbeidsrutiner og prosessflyt.
 • Hurtig, enkelt og alltid tilgjengelig for innbyggerne
Miljø- og effektiviseringsgevinst
Hvert år sender offentlig sektor ut om lag 8 brev per innbygger, som tilsvarer 40 millioner brev per år. Papirmengden tilsvarer daglige utslipp fra 250 000 personbiler. Å sende disse brevene koster rundt 400 millioner kroner, penger som eksempelvis heller kunne vært brukt til 655 lærerårsverk eller 668 sykepleierårsverk eller 2736 barnehageplasser. 
Nordreisa kommune ønsker bidra til en endring på dette ved å sende digital post til din digitale postkasse på en sikker, miljøvennlig og ikke minst raskere måte.
 
Jo flere brukere i Digipost eller E-boks, jo lavere blir kostnadene for kommunen!

Sikkerhetsmessig vil dette ha store fordeler, da brev ikke vil ligge «åpent» i postkassa di. - I tillegg vil du motta post raskere på denne måten. Brevet sendes til deg med en gang det er ferdigstilt fra saksbehandler.

Det er frivillig for innbygger å motta post digitalt fra det offentlige. Vi er derfor avhengige av at innbyggerne selv oppretter postkasse hos e-Boks eller Digipost. Det tar kun noen få minutter og er helt gratis. Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-Boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere. Løsningen gjør det enkelt å komme i gang med å sende digital post på en sikker måte til innbyggere. Velger du Digipost eller e-Boks sendes brevene til din valgte postkasse. Du kan bytte mellom Digipost og e-Boks uten ekstra kostnad om du vil prøve. Du må ha fylt 15 år for å registrere deg som bruker.  Her kan du velge hvilke e-postkasse du ønsker.

Med digital postboks har du tilgang til alle dokumentene når som helst og hvor som helst – fra mobil, nettbrett eller PC. Enklere blir det ikke! 

Hvordan fungerer det?

 • All post sendes i utgangspunktet til mottakers postkasse i nettportalen Altinn.no, og har mottaker valgt en elektronisk postkasseDigipost.no eller e-boks.no – så sendes den elektroniske posten dit. Det kan være lurt å ta en sjekk på at informasjonen om deg stemmer. Dette sjekker du på nettsiden www.norge.no  .Når forsendelsen ankommer den elektroniske postkassen sendes det ut en varsling til mottaker på SMS og/eller e-post.
 • Har mottaker aldri benyttet en offentlig tjeneste på nett som krever innlogging via ID-porten – sendes posten som papirpost.
 • Åpnes ikke posten i Altinn innen 2 virkedager – sendes posten som papirpost.
 • Åpnes ikke posten i Digipost eller e-Boks – sendes posten IKKE som papirpost. Dette fordi mottaker har gjort et aktivt valg og sagt ja til å motta post digitalt.
 • Har mottaker reservert seg mot digital post - sendes posten som papirpost. Vi håper imidlertid at så mange som mulig oppretter en digital postboks. Har du allerede vært inne på Altinn, så kan du det som trengs. Løsningen er ganske lik.
 • Vi sender også digitalt til alle som har et organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. Dette gjelder firma, virksomheter, lag og foreninger. Forskjellen er at disse ikke kan velge digital postkasse selv, men er lovpålagt å bruke Altinn og kan ikke reservere seg mot digital forsendelse.

Om Digipost og e-boks

Begge disse digitale postkassene er gratis å bruke, og gjør det lett å lagre brev også for framtiden.  De tilbyr også tjenestene til bruk på flere «flater», for eksempel kan du laste den ned i en app på mobilen din.

Du finner mer informasjon hos Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi): 

Veiledning:

Gå inn på nettsiden norge.no hvor du finner en enkel veiledning på hvordan du velger og oppretter en slik postboks, i tillegg til mer informasjon om hvordan dette fungerer.
Her kan du også skaffe deg eID, hvis du ikke har det fra før. Det er nødvendig for å kunne få en digital postkasse.