Turene som er valgt ut er relativt korte og passer stort sett for hele familien, og flere av turene i Nordreisa kommune går til steder med bålplass.

Bruk nettsiden "Utinord.no" til å registrere dine turer på samme måte som under Ut i NORD-sesongen. Har du ikke brukt nettsiden før er det enkelt å lage ny bruker, så trykk her da vel. For hver tur er det et startskilt og et kodeskilt. Startskiltet markerer hvor turstien/turløypa begynner, ikke nødvendigvis der du parkerer. Kodeskiltet er destinasjonen og på dette skiltet står det en kode bestående av to bokstaver og to sifre/tall. Alle slupne JuleSPREK-turene med beskrivelse er å finne på Utinord.no under fanen "FINN TURMÅL" og på Ut.no. Turbeskrivelsen tar utgangspunkt i korteste rute, og det er selvfølgelig mulig å velge andre veier til målet.

Årets JuleSPREK har hatt en litt annerledes start enn fjoråret med hakket mindre snø. De første turene vi har lagt ut i Nordreisa er derfor turer som er godt egnet å gå til fots.

Nærturene som slippes i Nordreisa i dag er:

Vi oppfordrer også alle til å prøve JuleSPREK-turer i de andre medlemskommunene; Skjervøy, Kvænangen og Kåfjord.

Skjervøy:

Kåfjord:

Kvænangen:

Vi håper å se et bredt spekter av kommunens innbyggere bruke dette som en god unskyldning til å få et flott avbrekk fra juleforberedelsene!

Husk å lese beskrivelsene nøye dersom du ikke er kjent der hvor turen finner sted. Se også nøye på kartet og merk deg stivalg i eventuelle kryss.

Har du bruker på Utinord.no fra før er det bare å registrere koden som i sommer. Er dette første gang du bruker nettsiden kan du registrere deg her her.

Er du sulten på flere adventsturer? Hvorfor ikke prøve noen av turene i nabokommunene?