Å være foreldre er en naturligdel del av livet, men kan også oppleves utfordrende og vanskelig.

Trygghetssirkelen kan bidra til å gi foreldrene verktøy til å forstå bedre hvilken behov barnet har, og hvilke signaler de gir og hvordan vi kan møte disse på en god måte.

På kurset snakker vi om blant annet:

  • Hvordan observer, tolke og møte barnets behov
  • Hvordan støtte barnet i å regulere egne følelser
  • Hvordan håndtere situasjoner der barnet opplever utfordringer
  • Bevisstgjøring rundt egen frustrasjon i møte med barnet
  • Hvordan egne barndomserfaringer kan virke inn på møte med barnet

Og viktigst: ingen er perfekte. Men at vi er gode nok foreldre.

Hvem kan delta?
Målgruppe for kurset er foreldre til barn fra 0- 12 år.
Alle på kurset har taushetsplikt - barn kan ikke være med på kurset.
 
Kurset går over 8 ganger ca 2 timer pr gang - det vil gi begrenset utbytte om man ikke deltar alle kveldene, og det anbefales derfor og sette av alle kveldene.
 
Kurset ledes av sertifisert COS- P kursholder  i regi av Nordreisa Helsestasjon.
Kurset er gratis for alle foreldrene.
 
Kursdager: Tirsdag  kl 18.00-20.00
Februar: 18/2- 25/2
Mars:  3/3 – 10/3 – 17/3 – 24/3 – 31/3
April: 7/4
 

Påmelding til : henie.dalsaune@gmail.com eller på sms : 95 80 41 09