Nordreisa Demensforening.
Kurs for Aktivitetsvenn for personer med demens.

Nasjonalforeningen for folkehelsen etablerer tilbudet Aktivitetsvenn. Målet er at personer med demens skal få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen.

Den frivillige aktivitetsvennen og personen som har demens vil gjøre aktiviteter sammen, som å gå tur, gå i teater eller på kino, spille spill, fiske, male, gjøre hagearbeid, eller bare møtes for en kopp kaffe og en liten prat.

 Med en aktivitetsvenn får personer med demens muligheten til å fortsette sine vanlige aktiviteter. Fritidsaktiviteter og gode opplevelser har positiv effekt. Selv for mennesker der sykdommen har kommet så langt at opplevelser raskt glemmes, viser det seg at de gode følelsene og stemningen varer.

Gratis kurs og veiledning.
Å være aktivitetsvenn for en med demens vil ivareta dette engasjementet på en direkte og meningsfull måte. Alle frivillige aktivitetsvenner vil få veiledning og kurs, slik at de har et godt innblikk i demens og hva sykdommen bringer med seg.
Aldersgrense for Frivillige vil være fra 18-80 år. Arbeidstid vil være 4 timer pr.måned.

Nordreisa Demensforening, inviterer deg som Frivillig på kurs hos oss.

Sted: Kantina Sonjatun.
Dato: Torsdag 1.juni 2017.
Tid: 16.30-21.00

Vi stiller opp med servering av Pizza og brus til deltagere på dette kurset.
 

Kontakt/påmelding på dagtid klokken 09.00-15.00
Turid Karlsen Davidsen, 775 88135/909 81321
Anita Jensen, 775 88155/995 52252

Påmelding innen 30 mai 2017.

Velkommen til et menigfylt kurs og veiledning!