Gravearbeidet medfører omlegging av trafikk i området:

  • Krysset Båtnesveien- E6 legges litt om mens arbeidet pågår langs Båtnesveien 
  • Naveren vil stenges for utkjøring mot Båtnesveien
  • Gjennomkjøring mellom Naveren og Engveien åpnes
  • I hele anleggsperioden vil det meste av trafikk til og fra Naveren gå via Engveien

I perioden med uvanlig trafikkmønster, ber vi om at det tas hensyn til andre trafikanter, særlig barn og eldre.

Nordreisa kommune beklager de ulemper som arbeidet og veistengingen medfører for nærområdet. Arbeidet er likevel nødvendig for å unngå vesentlig større ulemper framover.

Spørsmål kan rettes til driftsleder på tlf 40 43 76 47