Nordreisa kommune har dette skoleåret gitt tilbud i matematikk grunnskole for voksne, fire timer pr uke.

Vi vil kommende skoleår gi et tilbud av likt omfang. Hvorvidt vi fortsetter med matematikk, eller starter med et annet fag, er avhengig av søknader.

Skulle du være interessert i å ta et grunnskolefag, ta kontakt med kommunens servicetorg, eller Nordreisa Voksenopplæring direkte, innen 01.07.08.

Aktuelle fag foruten matematikk er norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag. Søknadsskjema