Dette innbærer blant annet at elever og ansatte i grunnskolen anbefales å teste seg to ganger i uka. Kommuneoverlegen har uttalt at på denne måten avdekkes smitte og at denne testingen er et bedre alternativ enn å teste nærkontaktene i klassene.
Kriseledelsen i kommunen skal ha møte senere i uka, og oppdatert informasjon om eventuelle endringer offentligjøres da.