Guleng 3 omsorgsboliger har skiftet navn til Muoniovegen 3, som er rette gateadresse.

Vi har samme telefonnummer som før!  Dersom du har behov for å kontakte oss er det bare å ringe oss på tlf. 40 43 73 03

Hlo 31rPEzgcAAAAASUVORK 5CYII=

Ad 6cXrMSxNTCAAAAAElFTkSuQmCC