Gyrodactylus salaris (gyro) er et bittelite dyr som setter seg fast på huden til laksyngel. Parasitten kan føre til at hele bestander av villaks i smittede elver går tapt.

Derfor er det veldig viktig at alle som ferdes ved elver og ferskvann

  • ikke flytter eller setter ut fisk uten tillatelse fra Mattilsynet eller Fylkesmannen.
  • vasker og sløyer fisken kun der du fanget den.
  • tørker eller desinfiserer utstyr før du flytter det mellom eller innen vassdraget.
  • bare slår ut vann i samme vassdrag som du hentet det fra.

Mattilsynet kan iverksette tiltak for å hindre smitte. Det kan innebære restriksjoner på fiske og andre vannaktiviteter, påbud om tørking eller desinfisering av utstyr.

Les mer: https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/gyro/gyrosituasjon_i_troms_og_finnmark.10020/binary/Gyrosituasjon%20i%20Troms%20og%20Finnmark