De som eventuelt alt har rukket å kjøpe billetter må henvende seg til biblioteket i Halti, tlf 77770555 for å få disse refundert.