Forslaget skal behandles i Nordreisa formannskap 30. november 2023. Formannskapets innstilling til kommunestyret legges deretter ut til offentlig ettersyn i 14 dager.

Kommunestyret behandler handlings- og økonomiplan i sitt møte 18. desember 2023.

Link til HØP2024-2027: Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027 (framsikt.net)