Hanne Marita Hansen er ansatt som ny leder ved  Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms.

Hanne Marita har 17 års yrkeskarrière som sykepleier, og har siden 2006 arbeidet ved UNN som spesialsykepleier ved døgnenheten på Storslett. Hun har bl.a. tatt videreutdanning i nettverk- og relasjonsarbeid samt SEPREP, og  vært med på oppstart og drift av akutt ambulant team ved SPHRN-T.

Hanne Marita ser frem til spennende arbeidsoppgaver og gleder seg til å lede arbeidet med å utvikle fagområdet sammen med ansatte, slik at de kan levere gode og moderne tjenester til befolkningen i Nord-Troms.