Familier med samlet inntekt under 414 000 kroner kan søke om redusert betaling i SFO for barn i 1. og 2. trinn. Gjelder også dersom det er en varig nedgang i inntekt inneværende år, som gjør at foreldrebetalingen for ett skoleår utgjør mer enn 6 % av husholdningen.

Slik er den nasjonale ordningen for reduksjon av foreldrebetaling i SFO

  • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en SFO-plass
  • ​Det må søkes på nytt for hvert skoleår og søknadene innvilges fra påfølgende måned etter mottatt søknad.

Her kan du lese forskrift til opplæringslova kap. 1B

 
Slik søker du
For å få reduksjonen med på faktura fra og med august, må søknad være levert innen 25. oktober.
 
Søknad sendes kommunen der barnet er folkeregistrert, og foresatt som søker må bo på samme adresse som barnet. I en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

For søknader før 25. oktober, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut skoleåret. Søkes det etter 25. oktober gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. Det må søkes for hvert skoleår. Foresatte kan søke underveis i skoleåret dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekter.

Søknadsskjema sendes elektronisk


Dokumentasjon
Skattemelding for 2019 skal legges ved. Unntak er dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekt inneværende år. Dokumentasjon kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver, skattepliktig inntekt fra NAV. Det må fremkomme hvem inntekten gjelder for.

Dokumentasjonen vedlegges søknaden eller ettersendes til skolen der SFO er: Navn på skolen, Postboks 174, 9156 Storslett.

For høsten 2020 
Søk før 25. oktober for å få reduksjon gjeldende fra august. Søknader mottatt etter 25. oktober vil følge regelen over.