Målet med tilskuddsordningen er å øke kunnskapen om valget og å øke valgdeltakelsen.
Tilskuddsmottakeren kan få dekket utgifter knyttet til informasjonstiltak som kampanjer, nettsider og produksjon og distribusjon av informasjonsmateriell.
 

Prioriterte målgrupper

Unge velgere, velgere med innvandrerbakgrunn og velgere med behov for særskilt tilrettelagt informasjon blir prioritert.
 

Hvem kan søke tilskudd?

Organisasjoner og andre aktører som er registrert i enhetsregisteret/ frivillighetsregisteret kan søke om tilskudd. Tiltaket det søkes om tilskudd må være partipolitisk nøytralt.
Enkeltpersoner, kommuner, fylkeskommuner og politiske partier kan ikke søke om dette tilskuddet.

Slik søker du tilskudd

Fyll ut søknadsskjema for tilskudd til informasjonstiltak. Sammen med skjemaet skal du laste opp detaljert budsjett for tiltaket det søkes om tilskudd til

Søknadsfristen er 15. november 2022.

 

Har du spørsmål?

Tilskuddsordningen forvaltes av Valgdirektoratet. Du finner mer informasjon på Valgdirektoratets nettsider
Hvis du har spørsmål om ordningen, kan du ta kontakt på e-post: post@valg.no.