«Vi har sett at de som mottar papirfaktura fra kommunen og som har Vipps på telefonen har mottatt fakturaen i Vipps-appen istedenfor på papir. Vårt system finner kundene som har elektroniske betalingsløsninger deriblant Vipps. Fakturaen sendes da elektronisk til Vipps. Dersom du fremdeles vil motta papirfaktura må du gå inn i Vipps-appen på Profil - Betalingsvalg. Der må du så slå av knappen: Betale regninger med Vipps.

 

Dersom du ønsker fakturaen i nettbank må du ta kontakt med banken din, enten i skranke eller i nettbank.»