Nordreisa kommune trenger hjelp fra 20 ungdommer i forbindelse med forberedelse for eventuell større vårflom. Vi ønsker oss ungdom mellom 16 og 18 år. Du må være fylt 16 år pr 1. juni 2020, og du kan ikke ha fylt 18 år.

Arbeidet består av å spa sand i sekker, lukke og stable sekkene på paller. Arbeidet kan være fysisk krevende og vil foregå ute på Sørkjosen industriområde på havna. Du må derfor kle deg etter været. Arbeidshansker og verktøy blir utlevert.
Arbeidstid vil være fra kl 16 til kl 20 hver arbeidsdag fra tirsdag 2.juni til fredag 12. juni 2020.

Timelønn betales etter tariff og utgjør kr 139,15 før skatt.

Dersom du synes dette er interessant, meld deg på via Nordreisa kommunes messenger eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no. Tilbudet gjelder kun ungdom bosatt i Nordreisa. Frist er fredag 29. mai 2020 kl 10.

Du må oppgi navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.  Dersom du ikke kan jobbe hver ettermiddag i denne perioden, oppgi hvilke datoer du ikke kan jobbe slik at andre får muligheten.

Tilbud om jobb vil du få fredag 29. mai dersom du skal på jobb 2. juni.  Øvrige vil få tilbud fredag 29.mai eller tirsdag 2. juni. De som ikke får tilbud eller blir satt på reserveliste, vil få beskjed tirsdag 2. juni.

Jobbene tildeles etter prinsippet «først til mølla» så lenge du er mellom 16 og 18 år og bosatt i Nordreisa kommune.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med driftsleder Kim Daniel Hansen tlf 40437647 eller virksomhetsleder Hilde Henriksen tlf 48994244.