HVEM KAN SØKE?

Bostøtte er for personer og husholdninger med lav inntekt og

høye boutgifter. Du må være fylt 18 år for å få bostøtte.

Boligen din må være helårsbolig med egen inngang, bad og

toalett og med mulighet for hvile og matlaging. Alle i boligen må

være registrert på boligadressen i folkeregisteret.

 

HVORDAN SØKER JEG?

Det er enkelt og raskt å søke elektronisk.

Du finner mer informasjon om hvem som kan søke og hvordan

du søker på https://husbanken.no/bostotte/ Der kan du også sjekke om du har

rett til bostøtte via vår kalkulator.

Har du flere spørsmål ta kontakt med din kommune eller bydel.

Fristen for å søke er den 25. i hver måned.