Har du ledige næringslokaler/arealer for salg eller utleie?

Nordreisa kommune ønsker å delta aktivt i markedsføring og videreformidling av informasjon om de lokaler som står ledige.

Send en e-post med en kort beskrivelse av ditt ledige lokale, legg ved et eller flere bilder, samt kontaktinformasjon eventuelle leietakere/kjøpere kan benytte.

 

Kontaktperson:

Næringsutvikler Ida Wigdel

Telefon: 77 58 80 53 / 99 59 36 32

E-post: ida.wigdel@nordreisa.kommune.no