Mange tillitsvalgte og kommunalt ansatte går inn i en rolle som styreleder eller styremedlem i ulike typer virksomheter knyttet til kommunene. For mange er dette en ukjent rolle, med ansvarsforhold og forpliktelser som de må kjenne til.
Nord-Troms Studiesenter og Halti Næringshage tilbyr et heldagskurs i styrearbeid onsdag 5. september. Kurset finner sted På Taket Kafé i Sørkjosen. Kurset behandler de viktigste temaene styremedlemmer bør kjenne til, og vite hva innebærer. Benytt anledningen nå til å tilegne deg denne kompetansen sammen med mange andre i Nord-Troms med det samme kunnskapsbehovet.


Klikk her for mer informasjon og påmelding! Husk at det er et begrenset antall plasser.

Arrangør: Nord-Troms studiesenter. I samarbeid med Halti næringshage.