Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger i Nordreisa kommune gjelderfor perioden 2016-2019.

Du kan laste ned planen her: Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger i Nordreisa for perioden 2016-2019