Saksdokumenter er tilgjengelig på møteportalen og kommunens hjemmeside.


Her er noen av sakene som skal opp til behandling:

  • Finansiering av kommunal fysioterapistilling og 50 % avtalehjemmel
  • Valg av medlemmer til styringsgruppe for etablering av Omsorg +