Helse- og omsorgsutvalget skal tirsdag 24.1.17 behandle disse sakene:

  • Hjelp til alvorlig syke hjemmeboende
  • Evaluering reduksjon pleiefaktoren ved sykehjem i Nordreisa kommune
  • Åpning korttid/avlastning for eldre på Lillebo
  • Åpningstider administrasjonen Helse og omsorg
  • lokal forskrift for tildeling av plass på sykehjem i Nordreisa kommune
  • Dagtilbud for demente og eldre i samarbeid med frivillig sektor
  • Oppdatering av retningslinjer for røyking i Nordreisa kommune

KLIKK HER FOR NEDLASTING AV SAKSPAPIRER