Helse- og omsorgsutvalget har møte 6.11.17 - saker som skal opp til behandling er bl.a. budsjett 2018 for helse- og omsorgssektoren.

 

Formanndsapet skal ha møte 9.11.17 - saker som skal opp til behandling er bl.a. invitasjon til deltakelse i finansieringsordingen for digitaliseringsprosjekter.
 
Alle møter holdes for åpne dører.