Det informeres med dette om at Helsedirektoratet anbefaler at alle serveringssteder innfører frivillig registrering av kontaktinformasjon til gjester.

Se nærmere informasjon på Helsedirektoratets nettsider (helsedirektoratet.no).

Registrering av kontaktopplysninger vil være mest aktuelt for serveringssteder med skjenkebevilling, men kan også være aktuelt for andre serveringssteder. Formålet med frivillig registrering av kontaktopplysninger er å lette arbeidet med smittesporing dersom en gjest får påvist covid-19 etter besøket..

Datatilsynet gir veiledning om forståelsen av personvernregelverket, og har publisert en artikkel om besøksregistrering og smittesporing (datatilsynet.no). Der finnes informasjon om hvilke personvernregler som gjelder for slik registrering.