Presisering fra regjeringen

Nordreisa kommune har fått melding fra Helsedirektoratet i forhold til regjeringens nye koronaregler og -anbefalinger:

"I forslaget til tekstar om dagens (12.02.22) endringar som kommunane kan nytte, sto det at unntaket frå rådet om å isolere seg i fire dagar ved koronasmitte gjeld for barn og elevar i grunnskulen. Etter siste oppdatering skal dette unntaket gjelde for alle skuleelevar, ikkje berre dei i grunnskulen.

Det er også kome eit tillegg om at barnehagebarn og skuleelevar er unntatt frå tilråding om å teste seg ved symptom på korona. Dette generelle rådet lyder no:
Test deg ved symptom. Barn i barnehagealder og skuleelevar er unntatt. Det er ikkje lenger naudsynt å teste seg dersom du ikkje har symptom."