15. februar startet Helsedirektoratet driften av Nasjonalt kontrollsenter for innreisende ved Helfo i Tønsberg. Hensikten med kontrollsenteret er å redusere importsmitten og styrke etterlevelsen av eksisterende tiltak. Nasjonalt kontrollsenter for innreisende skal veilede om, og etter hvert kontrollere at reisende til Norge etterlever test- og karantenereglene. Kontrollsenteret skal bistå kommunen med å følge opp de innreisende, og vil slik også kunne avlaste kommunene i oppfølgingen.

 

-Vi har i dag en covid-19 informasjonstelefon, som reisende kan kontakte. Nå forsterker vi denne med et oppringende kontrollsenter, som skal veilede reisende og kontrollere etterlevelsen av test- og karantenebestemmelsene. Å redusere importsmitte er viktig for å håndtere pandemien, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Nasjonalt kontrollsenter for innreisende (National centre for control of travelers to Norway) vil sende ut automatiske tekstmeldinger til de som kommer til Norge. I disse tekstmeldingene vil de få informasjon på ulike språk om karantenereglene.

Les mer om SMS-ene og se oversikt over telefonnumrene som kontrollsenteret ringer fra

Basert på smittevernfaglige vurderinger fra Folkehelseinstituttet vil kontrollsenteret også ringe til mange av de reisende.

Les mer om vurderingene

Kontrollsenteret vil i første fase veilede innreisende i karantene om test- og karantenebestemmelsene. Fra 1. mars skal de også rapportere ved mistanke om brudd på karantenebestemmelsene til kommunelegene og Arbeidstilsynet, slik at lokale tiltak kan settes i verk.

I fase tre vil kontrollsenteret få tilgang til testresultatene i MSIS labdatabase. Veiledning av den enkelte innreisende vil da bli enda mer målrettet.

Datagrunnlag

Nasjonalt kontrollsenter for innreisende vil kontakte de med karanteneplikt og som har fylt ut innreiseregistreringsskjema.

Kontrollsenteret vil kontakte reisende basert på informasjonen som den reisende fyller ut i innreiseregistreringsskjemaet, og som den reisende selv oppgir. Dataene slettes etter 10 dager. Personellet ved kontrollsenteret har taushetsplikt etter helsepersonelloven.

Les mer om datagrunnlaget

Organisering

Helsedirektoratet har det koordinerende ansvar for kontrollsenteret. Senteret etableres ved Helfo servicetjenestesenter i Tønsberg.

Ved oppstart vil kontrollsenteret ha 20 veiledere med kompetanse i polsk, russisk, litauisk og rumensk. Bemanningen økes fortløpende i ukene fremover til 50-100 veiledere avhengig av behov.

Kontrollsenteret startet opp 15. februar og i skal i første omgang være i drift ut juni 2021.

Regler ved innreise til Norge

Har du lov til å reise til Norge, må du huske:

Reglene kan ha unntak, og det er din plikt å sette deg inn i reglene. Dersom du ikke oppfyller kravene eller bryter reglene, kan du bli nektet innreise eller straffes.

På Helsenorge.no finnes informasjon til reisende på norsk og 18 andre språk.

Informasjon om reiser til og fra Norge (Helsenorge.no)