"Veileder, gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming, beskriver allerede eksisterende lovkrav og føringer, og synliggjør hvilke forventninger og krav som stilles til tjenestene, men hvordan arbeide faglig for å innfri krav og forventninger beskriver veilederen i noe mindre grad. Man kan si, litt forenklet, at veilederen er et rammeverk, og for å arbeide ut ifra rammeverket må man supplere med fagkunnskap. I denne artikkelen viser Nordreisa kommune hvordan de har gjort nettopp dette."
(Teksten er hentet fra www.naku.no)

Les artikkelen på hjemmesiden til NAKU.