Åpningstider på valgdagen

Mandag 13. september er det Stortingsvalg og Sametingsvalg – i Nordreisa kommune kan du også stemme søndag 12. september fra kl 12:00 på Storslett samfunnshus

 Her finner du informasjon om hvor du kan stemme på selve valgdagen 

Her kan du stemme:
 
Søndag 12. september 2021 fra kl 12:00—19:00
 
Mandag 13. september 2021 fra kl 10:00—20:00
 
Mandag 13. september 2021 fra kl 10:00—14:00

Hvem har stemmerett?

norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:

  • vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret
  • vedkommende har ikke mistet stemmeretten
  • vedkommende er, eller har noen gang vært folkeregisterført som bosatt i Norge
     

I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene ovenfor, stemmerett dersom de:           

  • har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene før valgdagen, eller
  • er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Hvem kan du stemme på?

Det skal velges 11 stortingsrepresentanter fra Troms og finnmakr, fordelt på to valgdistrikt:

  • Troms: 6
  • Finnmark: 5

Totalt på Stortinget skal det velges 169 representanter fra hele landet. 

 

Valgstyret i  Nordreisa
Postboks 174
9156 Storslett
postmottak@nordreisa.kommune.no
Tlf. 77 58 80 15

 

Mer om valg - klikk her

Sametingsvalget

 Alle samer som er registrert i Sametingets valgmanntall har stemmerett. 

Sametingsvalget avholdes samtidig med stortingsvalget.

Klikk deg inn her for informasjon om sametingsvalget

Stemmerett ved sametingsvalget

For å kunne stemme til sametingsvalget, så må du være registrert i Sametingets valgmanntall.

For sametingsvalget gjelder at du må ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret.

Når du registrerer deg må du avgi erklæring om at du oppfatter deg selv som same og at du enten har samisk som hjemmespråk eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk eller at du er barn av en person som står eller har stått i valgmanntallet.

Dersom du har registrert deg i Sametingets valgmanntall innen midnatt 30. juni i valgåret, så har du stemmerett ved valget i 2021.

Dersom du er same fra Sverige, Finland eller Russland, så må du ha vært folkeregistrert i Norge de tre siste årene før du kan registrere deg inn i Sametingets valgmanntall.