Nordreisa Arbeidsmiljøutvalg tildeler kr 20.000 til 3 tjenestested som fremmer arbeidsmiljørelaterte tiltak på arbeidsplassen sin, som bidrar til lavt sykefravær over tid eller som har stor nedgang i sykefravær siste år.

Den årlige IA prisen overrekkes av ordfører i kommunestyremøte. Vinnerarbeidsplassen mottar kr 10.000,- samt et diplom. 

To andre arbeidsplasser mottar kr 5.000,- hver.  Det er verneombud som nominerer til arbeidsmiljøutvalget.

Det er en glede og med stolthet, at rådmann kan meddele at IA pris for 2018 går til:

 • Høgegga barnehage. Kr 10.000,- og diplom for stor nedgang i sykefraværet siste år.

  Arbeidsmiljøutvalgets begrunnelse:  Høgegga barnehage har 10 ansatte, 2 avdelinger og 27 barn. I 2018 hadde Høgegga barnehage et svært lavt sykefravær med 0,99%.

  Ansatte og leder, tillitsvalgt og verneombud, tar sammen ansvar for arbeidsmiljøet i barnehagen. Høgegga barnehage er en tydelig og inkluderende IA arbeidsplass, som legger stor vekt på inkludering, motivasjon og godt arbeidsmiljø. De har bl.a. laget en lokal IA avtale for barnehagen basert på kommunens overordnede avtale.

  Høgegga barnehage har tidligere hatt langt høyere fravær, men har en nedadgående trend gjennom flere år og for 2018 ble arbeidsnærværet nesten 100%. Langt over kommunens måltall på 92%.

 • Storslett skole Kr 5.000,- for stor nedgang i sykefravær siste år.

  Arbeidsmiljøutvalgets begrunnelse:  Storslett skole har 48 ansatte og 285 elever fra 5 til 10 trinn. Storslett skole har stor nedgang i sykefraværet siste år. I 2018 hadde skolen et sykefravær på 5,97%, mot 11,31% i 2017. Det er gjort flere grep. Bl.a. for å bli en mer enhetlig skole, både på planverk og i daglig drift f.eks. med faste møter hver dag, hvor både ledelse og personalet har møteplikt. Her ser alle ansatte hverandre i en ellers hektisk hverdag. Tilstedeværende ledelse har vært viktig og er en nøkkel for både trygghet og støtte hos personalet. Samarbeidet med tillitsvalgte og verneombud er godt. Alt dette har vært med på å bygge et arbeidsmiljø som er preget av fellesskap. Et godt fellesskap gir godt arbeidsmiljø som igjen påvirker sykefravær.

   

 • Sonjatun kjøkken Kr 5.000,- for lavt sykefravær over lang tid.

  Arbeidsmiljøutvalgets begrunnelse: Sonjatun kjøkken hatt lavt sykefravær over lang tid, og i mange år under 1%. Tjenesten består av 5 ansatte fordelt på 4 stillingshjemler. Kjøkkenet på Sonjatun produserer mat til ca 65 beboere på sykehjem og 10 hjemmeboende hver dag.  Grunnen til det lave sykefraværet er at alle trives på jobb. Alle bryr seg om jobben og om hverandre. De har det «høyt under taket» og masse humor. Medbestemmelse er viktig, og avgjørelser tas sammen. Ansatte får ansvar og tar det ansvaret sammen. Det er et godt samarbeid med verneombud og tillitsvalgte.

  Prisene deles ut under kommunestyremøtet i morgen ca kl 12:45 av ordfører. Om du har andlening, følg gjerne med på direkteoverføringen via kommunens nettside.