Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring : Budsjett 2024 og Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Informasjon

Publisert 05. desember 2023
Oppdatert 05. desember 2023
Høringsperioden01. desember 2023 - 15. desember 2023

Formannskapets innstilling til budsjett 2024 og Handlings- og økonomiplan 2024-2027 ligger ute på høring og offentlig ettersyn.

Formannskapet behandlet i sitt møte 30.11.2023 forslag til Budsjett 2024 og Handlings- og økonomiplan 2024-2027. Innstillingen til kommunestyret legges til offentlig ettersyn jamfør Kommunelovens §14- 3. Kommunestyret behandler saken i sitt møte 18. desember.

Høringsinnspill må leveres senest 15. desember. Innspill kan sendes nederst på siden eller sendes på post til:

Nordreisa kommune, Pb 174, 9156 Storslett

eller på epost til postmottak@nordreisa.kommune.no

 

Dokumenter til saken:

Link til digital Handlings- og økonomiplan: Digital Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan for 2024 - 2027 i pdf format finner du her: Handlings- og økonomiplan for 2024 - 2027

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2024 i pdf format finner du her: Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2024

 

 

 

 

 

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.