Formannskapets innstilling til budsjett 2022 og handlings- og økonomiplan 2022-2025 ligger nå ute på høring og offentlig ettersyn.

Formannskapet behandlet i sitt møte 26.november forslag til handlings- og økonomiplan. Innstillingen til kommunestyret legges til offentlig ettersyn jamfør Kommunelovens §14-3.

 

Kommunestyret behandler handlings- og økonomiplan i sitt møte 16.desember.

 

Link til digital handlings- og økonomiplan:

https://pub.framsikt.net/2022/nordreisa/bm-2022-køb_kommunedirektør_2022-2025/