Helse- og omsorgsutvalget vedtok i møte 29. april 2020 å sende ut helse- og omsorgsplanen til høring. Høringsfristen er 4 uker.

Innspillene sendes til oss via  edialog innen 29.05.2020 - oppgi saks nr: 2016/399 som referanse

Høringen finner du her