Helse- og omsorgsutvalget vedtok i møte 23.03.21 å sende ut helse- og omsorgsplanen til høring med høringsfrist 4 uker.  Høringsfrist er 17. mai 2021.

Planen finner du her:  Helse- og omsorgsplan 2021 - 2026.pdf

Høringsuttalelse sendes til postmottak@nordreisa.kommune.no  eller til Nordreisa kommune, boks 174, 9156 Storslett.