Saksfremlegg- Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Nordreisa kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann for mindre avløpsanlegg for bolig, fritidsbolig o.l. i Nordreisa kommune

Vedlegg 1: Kart til Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann for mindre avløpsanlegg for bolig, fritidsbolig o.l. i Nordreisa kommune

Innspill/ merknader kan sendes skriftlig til Nordreisa kommune. Bruk Edialog, mail til postmottak@nordreisa.kommune.no eller brev til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett. Høringsfristen som er satt til og med 18. november 2019.