Nye Veier AS har lagt ut planforslag for detaljregulering E6 over Kvænangsfjellet.

Høringsbrevet finner du her.

Plandokumenter, digital løsning for innsyn og innsending av innspill finner du hos Nye Veier her.

Høringsfrist er 11.12.2020

De som har merknader til planforslaget bes sende disse til Nye Veier AS, Sluppenvegen 17b,7037 Trondheim, eller på e-post til arkivtrd@nyeveier.no innen 11.12.2O2O. Det er også mulig å gi innspill gjennom den digitale innsynsløsningen. lnstruksjon finnes på nettsiden.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Nye Veier AS v/prosjektleder Steinar Rask, Mobil: 47616 808/e-post: steinar.rask@nyeveier.no, eller til Rambøll v/Ulla Sennesvik, MobiI : 482 20 730/ e-post: uIla.sennesvik@ramboll.no.