Planens formål

Formålet med planen er å regulere eksisterende verft i Bakkeby, og fremtidig industrihall for vedlikehold av båter. Målet er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av Olsens verft, samt å regulere de eksisterende forhold som ikke er blitt regulert tidligere gjennom en detaljregulering.

Merknader

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no, innen 3. juni 2018.

Plandokumenter