Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Barn fra idrettsgruppa trener sammen. Her jogger de langs en grusvei.

Høring og offentlig ettersyn - forslag om retningslinjer til ny ordning for fond til driftsstøtte til idrettsanlegg og idrettsaktivitet

Informasjon

Publisert 09. mai 2023
Oppdatert 09. mai 2023
Høringsperioden09. mai 2023 - 30. mai 2023

Oppvekst- og kulturutvalget vedtok i sak 79/23 i møte den 9.mai 2023 å sende forslag til ny ordning for retningslinjer til idrettsanlegg og idrettsaktivitet, ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 09. mai 2023 - 30. mai 2023.

Kommunestyret vedtok i sak 5157/22 å sette av kroner 1 million i støtte for driftsutgifter til idrettsanlegg og idrettsaktiviteter. I den forbindelse er det utarbeidet forslag til retningslinjer for ordningen. Ordningen skal være søkbar i løpet av juni 2023 og gjelder for dekning av forrige års utgifter.

Høringsfristen er satt til 30. mai 2023. 

Vi ber om at høringsinnspillene til ny ordning for retningslinjer til idrettsanlegg og idrettsaktivitet merkes med "Høringssvar ny ordning for retningslinjer til idrettsanlegg og idrettsaktivitet, sak 79/23". Høringssvar er offentlige etter offentlighetsloven. 

Alle som ønsker å sende inn høringssvar kan gjøre dette ved å bruke:

  • E-post til: postmottak@nordreisa.kommune.no  
  • Brev til: Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett
  • Hjemmeside Planportal - Nordreisa kommune
  • eDialog

Vedlegg:

Retningslinjer og kriterier til fond for driftsstøtte til idrettsanlegg og idrettsaktiviteter

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.
Barn fra idrettsgruppa trener sammen. Her jogger de langs en grusvei.