Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring og offentlig ettersyn - forslag til forskrift hundekjøring i Reisadalen

Informasjon

StatusPlanforslag
Siste behandlingBesluttet offentlig ettersyn
Publisert 07. mars 2023
Oppdatert 10. mars 2023
Høringsperioden07. mars 2023 - 28. april 2023

Nordreisa driftsutvalg vedtok i sak 27/23 i møte den 2. mars 2023 å sende forslag til lokal forskrift for hundekjøring i Reisadalen, Nordreisa kommune, ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 07. mars 2023 – 28. april 2023.

Høringsfristen er 28. april 2023, og uttalelser må sendes kommunen skriftlig på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no, eller digital innmelding under.

 

Vedlegg:

Særutskrift sak 27/23 i Driftsutvalget 

Forslag til forskrift hundekjøring

Bruksplan for Tørfossmoen

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.