Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Plankart_Vikaneset.JPG

Plankart

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan Vikaneset reiselivssenter

Planident: 54282022_001

Informasjon

StatusPlanforslag
Siste behandlingBesluttet offentlig ettersyn
Publisert 10. mars 2023
Oppdatert 31. oktober 2023
Høringsperioden10. mars 2023 - 30. april 2023

Driftsutvalget har i sak 28/23 vedtatt å legge ut forslag til detaljreguleringsplan Vikaneset reiselivssenter for høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Reguleringsplanen omfatter deler av eiendommen gnr. 67 bnr. 1 på Vikaneset.

Denne lenken viser hvor planområdet er i kommunekart: Kommunkart

Merknader og høringsuttalelser til planforslaget sendes skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no,
eller digital innmelding under innen 30. april 2023.

Høringsdokumenter:
Høringsbrev med DRU-sak 28/23
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS)
SOSI-fil

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.
Plankart_Vikaneset.JPG

Plankart