Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
1 NK logo

Høring planprogram kommuneplanen for Nordreisa 2022-2033

Informasjon

StatusPlanforslag
Siste behandlingBesluttet offentlig ettersyn
Publisert 17. juni 2022
Oppdatert 21. juni 2022
Høringsperioden16. juni 2022 - 12. august 2022

Kommunen har lagt ut planprogrammet for kommuneplanen på høring/offentlig ettersyn,

Planprogrammet er felles for både kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel.

Høringsbrev

Forslaget til planprogram finnes her: Planprogram - høring

Innspill/merknader kan sendes til: Nordreisa kommune, pb. 174, 9156 Storslett eller e-post: postmottak@nordreisa.kommune.no

Høringsfrist 12.08.2022

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.
1 NK logo