Det ble gjennomført en utredning for å sikre langsiktige og gode pedagogiske og bygningsmessige løsninger for ansatte og elever ved Nordreisaskolen. Rapporten ble utarbeidet i mai-juni og sendt til Nordreisa kommune 30. juni 2019.

Rapporten danner et grunnlag for politisk behandling og avgjørelse om skolestruktur på Storslett.

Rapporten presenteres av Helge Støren fra Telemarksforskning i et åpent møte onsdag 28. august kl. 17.30 på Storslett skole. Det vil da være mulig å stille spørsmål direkte til Støren.

Høringsfrist settes til 1.oktober og innspill sendes til kommunens postmottak. Det er åpent for alle å komme med innspill. Høringsparter som FAU ved skolene, Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet kan levere felles høringsinnspill. 

Sluttrapporten finner du her.