Driftsutvalget vedtok i sak 9/21 å sende og legge ut trafikksikkerhetsplan for Nordreisa 2021 – 2024 på høring og til offentlig ettersyn.

Høringsfristen er 26.03.2021.

Høringssvar sendes til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Høringsdokumenter: