Landsbyspel og Landsbymarked, Forskningsdagene, Nord-Troms konferansen og Bakkebyturneringa er noe av det du kan oppleve i Nordreisa i høst!

Planlegger ditt lag, forening eller virksomhet andre arrangementer i Storslett nasjonalparklandsby eller Nordreisa nasjonalparkkommune i perioden september-november?

Vi vil gjerne ha dere med i vårt felles program og markedsføring!

 

Send informasjon om arrangement, arrangør, annen relevant informasjon og gjerne et bilde for bruk på digitale flater.

 

Kontakt landsbykoordinator

E: ida.wigdel@nordreisa.kommune.no

T: (+47) 77 58 80 53