Søknadsfristen er 1. mars. De som kan søke er velforeninger, foreldreutvalg ved skoler, barnehager, elevråd og andre lag/foreninger, samt enkeltpersoner. Tiltak som retter seg mot barn/ungdom vil vanligvis bli prioritert. Tilskuddet kan ikke benyttes til fysiske tiltak som f.eks. bygging av busslommer eller oppsett av vegbelysning.
 
Tiltak som oppnår tilskudd skal være avviklet innen 15. november i år.
 
Søknad om tilskudd for 2005 sendes til Troms FTU, Statens vegvesen, Nordstrandveien 41, 8002 Bodø innen 1. mars.
 
For ytterligere informasjon ta gjerne kontakt med trafikksikkerhetsutvalgets leder, fylkesråd Jan Solheim, e-post: jan.solheim@tromsfylke.no eller sekretariatsleder Trygve Hansen e-post: trygve.hansen@vegvesen.no, tlf 75552904.