Barn som har plass i barnehage trenger ikke søke på nytt da de beholder plassen fram til skolestart. Det er mulig å søke om overflytting, utvidelse/ reduksjon og permisjon. De som har søkt om barnehageplass i 07 - 08, men ikke fått plass må søke på nytt innen fristen. Nytt barnehageår starter 6. august 2008.

Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse barnehagene eller servicetorget. Kommunale og private barnehager har felles søknadsskjema.

Oversikt over kommunale og private barnehager finnes her og på denne infoen.

Søknad om plass i skolefritidsordningen 2008/2009:

Søknadsskjema fås også ved henvendelse til skolene og servicetorget. Søknadsfristen til SFO plass er 1. april og søknadsskjemaet sendes den aktuelle skolen

For nærmere informasjon. For evt. spørsmål ang. barnehage, kontakt Berit Stien på
Tlf.777 70725 og spørsmål ang. SFO kontakt skolene.