Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse:

  • ring legekontoret telefon 77588100 eller
  • legevakt på telefon 116117

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:

  • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
  • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.
  • Områder med vedvarende spredning av koronaviruset: se link under

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

 

Personer som kan antas smittet med koronavirus i henhold til overnevnte situasjoner vil ved kontakt med legekontoret bli bedt om å vente i sitt hjem så kommer vakthavende lege hjem til den syke for undersøkelse og prøvetaking. Dette for å forebygge evt. smitte av andre pasienter og ansatte.

 

Personer som kan antas smittet og som av ulike grunner oppsøker legekontoret direkte vil bli ført inn på et eget rom på Sonjatun og isolert der inntil undersøkelse og videre tiltak er besluttet. Forøvrig oppfordres befolkning til å følge med på fhi.no sin nettside for forløpende oppdateringer ang. koronavirus.