Herved oppfordres alle til å komme med forslag på navn. Det er Statens kartverk som foretar endelig valg av navn. Kommunen er inne i en prosess med å skilte alle stedsnavn (blå skilt) på tre språk, norsk, samisk og kvensk. Navn på tunellen inngår her og skal også skiltes på tre språk.

Frist for innsending av forslag 18. desember 2016. Forslag sendes via post eller e-post til Nordreisa kommune.