Sørkjosen havn har fått besøk av Hvaldimir.  
Det er en fantastisk opplevelse å se Hvaldimir svømme rundt i havnebassenget. For å sørge for at han har det bra, og at det ikke skjer noen ulykker med mennesker, er det tre enkle regler som gjelder:

·         Ikke mat ham

·         Ikke prøv å ta på ham eller å svømme med ham

·         Ikke oppsøk ham med båt

Om Hvaldimir skader personer vil det med svært stor sannsynlighet bety slutten for Hvaldimir.  Nordreisa kommune oppfordrer derfor på det sterkeste om at alle følger de tre enkle reglene.

Det kan være farlig å komme for nær Hvaldimir

Selv om Hvaldimir ser ut til å være snill og vennlig, er det veldig risikabelt å komme for nær ham – særlig for barn. Det kan være farlig å ligge på flytebrygger for å ta på hvalen, eller svømme i sjøen. Han er vant til å leke med ting, og vi vet ikke om han vet å se forskjell på en leke og for eksempel et lite barn. Han veier anslagsvis ett og et halvt tonn, og om han tar tak i armen til et barn og svømmer ned på bunnen med det, vil det være nokså umulig å stoppe ham. Heller ikke voksne mennesker som skulle finne på å hoppe ut i vannet vil ha noen sjanse til å stoppe ham om han bestemmer seg for å dra dem med ned. 
Det har også vært tilfeller der Hvaldimir har opptrådt aggressivt mot dykkere som jobbet på oppdrettsanlegg der dykkerne ikke våget fortsette sitt arbeid før Hvaldimir dro videre.

Nordreisa kommune ber om at det ikke dykkes eller snorkles i Sørkjosen havn. Det utsetter både Hvaldimir og mennesker for risiko. Sørkjosen havn har trafikk av både store godsfartøyer og mindre båter samtidig som havna er trang og grunn. 
Båttrafikk som ikke hører hjemme i havna er ikke tillatt, og det er ingen ingen ledige båtplasser. Aktiviteter som dykking, snorkling, kjøring med båt eller vannscooter nær Hvaldimir er en risiko for å skade utøveren eller Hvaldimir.  Propellen fra en båtmotor kan gi Hvaldimir alvorlige skader, og om en vannscooter kolliderer med Hvaldimir, som veier over ett tonn, er det som å treffe en murvegg, og det kan føre til alvorlige skader både på hvalen og på føreren av vannscooteren.

Reisafjord båtforening oppfordrer sine medlemmer til å holde flytebryggene låst som vanlig og utvise hensyn til Hvaldimir ved ferdsel med båt i havneområdet. Dette for å unngå skade på personer som ikke er vant til å bevege seg på bryggene.

Det er farlig for Hvaldimir om han blir matet

Hvaldimir fanger selv den maten han trenger. Det er derfor viktig at ingen gir ham mat.