Siden 2017 har Pårørendesenteret og en sammensatt jury årlig hedret den kommunen som i størst grad har jobbet systematisk og inkluderende for pårørende det siste året. Nominasjonsrunden varer fram til 15. juni.

Hovedhensikten med prisen er å skape økt engasjement og interesse for pårørendearbeid i kommunene.

Hvem som helst kan nominere en kommune, enten de er pårørende, fagfolk, politikere eller jobber i en interesseorganisasjon.

Hovedkriteriene for å vinne er:

  • Systematisk arbeid for pårørende med tydelige planer for arbeidet.
  • Samarbeid innad i kommunen og utad til lag og organisasjoner i kommunen når det gjelder pårørendetiltak.
  • Involvering av pårørende

Selve prisen er en sjekk på 10.000 kroner og et spesialdesignet grafisk trykk.

Med i juryen er Nasjonalforeningen for Folkehelsen, NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP), Nettverk for pårørendeforskning, KS, Stiftelsen Pårørendesenteret og fjorårets vinner: Fredrikstad kommune

 

Du kan lese mer om prisen, nominasjonsprosessen og tidligere vinnere på Pårørendesenteret.no

Vet du om en kommune som fortjener å vinne?

Godt pårørenedarbeid kan bety så mangt og vil variere fra kommune til kommune avhengig av befolkningsmengde og sammensetning. Små kommuner har like god mulighet til å vinne som store. 

Nominer her!